Welcome to the web site of Saint Joseph Church in Denver, Colorado!
Please take a listen to our recordings, and a look at the latest photos, church news, monthly Holy Mass schedule, church bulletin, as well as Sunday School homework assignments.
We also opened a new separate site for the Polish School.


Marriage

Spójrzmy na sakrament małżeństwa poprzez naukę kościoła katolickiego zawartą w „Katechiźmie Kościoła Katolickiego”:  

1. “Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KKK 1601).

2. Święty Paweł mówi: “Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół. . . Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (Ef 5, 25. 32) (KKK 1659).  

3. Skoro małżeństwo ustanawia małżonków w pewnym publicznym stanie życia w Kościele, powinno być zawierane publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana (lub upoważnionego świadka Kościoła) oraz świadków i zgromadzenia wiernych (KKK 1663).  

4. Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest “najcenniejszym darem małżeństwa” (KKK 1664).  

5. Dopóki żyje prawowity współmałżonek, zawarcie powtórnego związku przez rozwiedzionych sprzeciwia się zmysłowi i prawu Bożemu, jak tego nauczał Chrystus. Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinny one prowadzić życie chrześcijańskie, zwłaszcza wychowując swoje dzieci w wierze (KKK 1665). 

6. Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany “Kościołem domowym”, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej (KKK 1666).  

Sakrament Małżeństwa w pytaniach i odpowiedziach

Kto ustanowił małżeństwo?
Małżeństwo ustanowił Bóg, stwarzając mężczyznę i kobietę, a Jezus Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu.

Jakie jest małżeństwo z woli Boga?
Jest święte i nierozerwalne.

Kto udziela sakramentu małżeństwa?
Sakramentu małżeństwa udzielają sobie chrześcijańscy narzeczeni wobec kapłana, który udziela im błogosławieństwa i świadków.

Co ślubują małżonkowie w sakramencie małżeństwa?
Ślubują miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci.

Jaki jest cel małżeństwa?
Celem jest współpraca z Bogiem w przekazywaniu życia.

Kto może zawrzeć sakrament małżeństwa?
Sakrament małżeństwa może zawrzeć mężczyzna i kobieta, którzy:
– mają odpowiedni wiek (skończone 18 lat)
– są stanu wolnego
– dobrowolnie decydują się na zawarcie małżeństwa
– nie mają przeszkód do ważnego zawarcia małżeństwa (np. pokrewieństwo, zatajenie poważnej choroby czy innych poważnych okoliczności)
– są odpowiednio przygotowani

Czy ważnie zawarte małżeństwo może być unieważnione?
Ważnie zawarte małżeństwo nie może być unieważnione.

Do czego są zobowiązani małżonkowie?
Są zobowiązani do życia we wzajemnej miłości, wierności i uczciwości, do religijnego wychowania dzieci i za wzajemne zbawienie.