Welcome to the web site of Saint Joseph Church in Denver, Colorado!
Please take a listen to our recordings, and a look at the latest photos, church news, monthly Holy Mass schedule, church bulletin, as well as Sunday School homework assignments.
We also opened a new separate site for the Polish School.


Anointing of the Sick

W chorobie, swojej lub bliskiej osoby powinniśmy zadbać o duchową pomoc, która płynie od Jezusa Chrystusa w Sakramencie Namaszczenia Chorych.

Aby otrzymać ten Sakrament prosimy o skontaktowanie się z księdzem.

Co to jest namaszczenie chorych?
Jest to sakrament, w którym Chrystus umacnia chorego w cierpieniu a czasem przywraca mu zdrowie.

Co Pismo św. mówi o sakramencie namaszczenia chorych?
W Liście św. Jakuba czytamy: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”.

Kto jest szafarzem sakramentu namaszczenia chorych?
Szafarzem namaszczenia chorych jest kapłan.

W jaki sposób udziela się sakramentu namaszczenia chorych?
Kapłan namaszcza olejem głowę i dłonie chorego, wypowiadając modlitwę.

Komu udziela się sakramentu namaszczenia?
Namaszczenia chorych udziela się osobom:

- zagrożonym poważną chorobą
- zagrożonym śmiercią
- będącym w podeszłym wieku
- oczekującym na poważną operację
- nieprzytomnym, którzy wcześniej prosili o ten sakrament lub przypuszczamy by o niego poprosili

Czy sakramentu namaszczenia chorych udziela się zmarłym?
Nie udziela się tego sakramentu zmarłym. Jeżeli jednak istnieje wątpliwość, czy chory zmarł, to udziela się tego sakramentu warunkowo.

Jakie są skutki sakramentu namaszczenia chorych?
Namaszczenie chorych:

- jednoczy chorego z męką Chrystusa
- gładzi grzechy, jeśli chory nie mógł się wyspowiadać
- przynosi ulgę w cierpieniu
- pomnaża łaskę uświęcającą

Ile razy można przyjąć sakrament namaszczenia chorych?
Ten sakrament może być udzielany kilkakrotnie, jeśli chory po przyjęciu tego sakramentu wyzdrowiał i ponownie zachorował albo jeśli jego życiu zagraża niebezpieczeństwo (np. poważna operacja).

Co to jest Wiatyk?
Jest to Komunia św. podawana chorym w obliczu śmierci. To pokarm na drogę do nieba (łac. via – droga).

Co należy przygotować na przyjście kapłana do chorego?
Należy nakryć stół obrusem a na stole umieścić krzyż, świeczki, wodę święconą i kropidło. Należy uczestniczyć w obrzędach.

Jak należy się zachować, gdy kapłan idzie do chorych z Komunią Świętą?
Należy przyklęknąć albo przeżegnać się, ponieważ kapłan niesie Najświętszy Sakrament.